ข้อมูล eBook

ชื่อ: 14 ตุลา เงาอดีตของการเมืองบนแผ่นฟิลม์

ผู้แต่ง: หลุยยะพงศ์

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา