ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผู้บัญาชาการชาวพุทธ บัทึกผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเกี่ยวกับสงครามโลก ครั้งที่ 2

ผู้แต่ง: อาเคโตะ รากามูระ

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา