ข้อมูล eBook

ชื่อ: พม่ากับการต่อต้านจักวรรดินิยมอังกฤษ ค..ศ. 1885-1895

ผู้แต่ง: นินิเมียนต์

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา