ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาพหลอนของปัญาหาประชากร

ผู้แต่ง: ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา