ข้อมูล eBook

ชื่อ: มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เป็นวรรณคดีท้องถิ่น

ผู้แต่ง: ประคอง นิมมานเหมินท์

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา