ข้อมูล eBook

ชื่อ: รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม และสงครามแปซิฟิก

ผู้แต่ง: โทธิฮารุ โยฮิกาวา

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา