ข้อมูล eBook

ชื่อ: วรรคกรรมละครของ แบร์ทอลท์ เบรคชท์

ผู้แต่ง: เจตนา นาควัชระ

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา