ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องวัฒนธรรมกับสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา