ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิธีการศึกษาสังคมมนุษย์ กับ ตัวแบบสำหรับศึกษาสังคมไทย

ผู้แต่ง: สนิท สมัครการ

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา