ข้อมูล eBook

ชื่อ: สยามพาณิชย์ ประวัติการค้า-พาณิชย์ ภาครัฐของไทยสมัยโบราณ

ผู้แต่ง: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา