ข้อมูล eBook

ชื่อ: สองศตวรรษรัตนโกสินทร์ : ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 1

ผู้แต่ง: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ส. 2525

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา