ข้อมูล eBook

ชื่อ: สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-2416

ผู้แต่ง: ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา