ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตามเสด็จเขมร

ผู้แต่ง: ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 ...คือ ผลงานสารคดีกึ่งวิชาการของผู้เขียน ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์ ที่ได้ประมวลความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่ได้รับจากศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ตลอดช่วงที่ศึกษาอยู่ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีโอกาสได้ตามเสด็จท่านอาจารย์สู่ดินแดนเขมรอีกหลายต่อหลายครั้ง...