ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปล่อยวางระหว่างทุกข์

ผู้แต่ง: พุทธทาสภิกขุ

สำนักพิมพ์: ปราณ พับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"จุดหมายในชีวิตคนเรามีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวย ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่สิ่งเหล่านี้กลับสะท้อนออกมาเป็นความสำเร็จทางวัตถุ เหตุเพราะทุกวันนี้หลายคนเดินทาง บนความเชื่อ ความศรัทธาของตัวเอง และหลายครั้งก็พิสูจน์ได้ว่า เราเดินผิดทาง หากมองย้อนเข้ามา และพักปล่อยวางระหว่างทาง เราจะค้นพบจุดหมายที่เรียกว่า “ความพ้นทุกข์” หนังสือ “ปล่อยวางระหว่างทุกข์” รวบรวมจากธรรมบรรยายตามวาระต่างๆ ของท่านอาจารย์พุทธทาส เปรียบเสมือนคำตอบจุดพักของชีวิต เพื่อเดินทางสู่จุดสุดท้ายปลายทางที่เราท่านปรารถนา "