ข้อมูล eBook

ชื่อ: จาริกนอก จรรโลงใน

ผู้แต่ง: ว.วชิรเมธี   

สำนักพิมพ์: ปราณ พับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

“อินเดีย” ดินแดนต้องมนต์ที่นักแสวงหาหลายคนฝันอยากไปเยือนสักครั้ง ร่วมเดินทางไปอินเดียผ่านผลงานการเขียนของท่าน ว.วชิรเมธี เราจะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาธรรมะและเรื่องเล่าที่น่าสนใจต่างๆ ซึ่งเกี่ยวโยงกับสังเวชนียสถานในอินเดีย(ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน) รวมถึงข้อมูลการเดินทาง และเกร็ดท่องเที่ยวตามสถานที่ที่น่าสนใจของอินเดียอีกด้วย