ข้อมูล eBook

ชื่อ: Eazy Pro Wedding Photography

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือที่บอกถึงวิธีการถ่ายงานแต่งอย่างมืออาชีพและขั้นตอนที่สำคัญในการเริ่มรับถ่ายภาพงานแต่งในประเทศไทย พร้อมทั้งเทคนิคในการถ่ายและรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น