ข้อมูล eBook

ชื่อ: Life coach จังหวะชีวิต

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

COACH ที่จะบอกวิธีการจัดการชีวิต ให้ลงล็อกในทุกช่วงอายุ เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ เมื่อชีวิตถึงจุดเปลี่ยน หนังสือคุณภาพจากชุด The Success