ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกาตลาด

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เกาตลาด พลิกแนวคิดเรื่องการตลาดสมัยใหม่ หลักการตลาดที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายในการแบ่งกลุ่มคน พฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิต ซึ่งใครก็เรียนรู้ได้ไม่ยากเหมาะ สำหรับนักการตลาดรุ่นใหม่ สำหรับนักการตลาด เพื่อนักการตลาด โดยนักการตลาด