ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือฝึกสมาธิเบื้องต้น

ผู้แต่ง: ร่มธรรม

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คู่มือฝึกสมาธิเบื้องต้นป้องกันภัยพิบัติและหายนะทั้งปวง การสวดมนต์ภาวนาเจริญสมาธินั้นสามารถทำได้ทุกวันไม่จำกัดกาลเวลา ไม่เลือกเพศวัย ไม่เลือกว่าจะเป็นคนรวยหรือจนทุกคนทำได้เท่าเทียมกันมาร่วมกันสวดมนต์ภาวนา กุศลผลบุญที่ทำจะน้อมนำให้ท่านมีความสุขร่างกายแข็งแรงปราศจากภัยพิบัติและหายนะทั้งปวง