ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิถีพราน ใน"เหวตาบัว"

ผู้แต่ง: สรศัลย์ แพ่งสภา

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"วิ ถี แห่ง ป่า
และนักล่า ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
ที่คนปัจจุบันอ่านแล้ว นอกจากจะได้รู้จัก
และเห็นภาพวิถีของป่า วิถีของพรานในอดีตแล้ว
ยังได้อรรถรสจากฝีมือการประพันธ์
และเห็นภาพบันทึกทางสังคมในประเด็น
ที่หาอ่านที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน
"