ข้อความผิดพลาด

  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้

ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์ของผู้ยิ่งใหญ่ ตำนานมหาบุรุษ สตรี ผู้เปลี่ยนโลก

ผู้แต่ง: DR.KNOW

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ประวัติศาสตร์ของผู้ยิ่งใหญ่
ตำนานมหาบุรุษ สตรี ผู้เปลี่ยนโลก
ร่วมเปิดโลกทัศน์ผ่านห้วงประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาล กระทั่งศตวรรษที่ 20 ชีวประวัติมหาราชถึงอิสตรีผู้กุมอำนาจเหนือบุรุษนักเดินทางกล้าเสี่ยง ถึงนักคิดคนสำคัญแห่งยุคและนักวิทยาศาสตร์ผู้มอบคุณูปการแด่โลกในปัจจุบัน
"