ข้อมูล eBook

ชื่อ: Professional Android Programming

ผู้แต่ง: ศุภชัย สมพานิช

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และ Tablat ระบบ Android ทุกรุ่น ด้วยภาษา Java อธิบายการขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชันใช้งานรูปภาพและกล้อง, แอพพลิเคชันใช้งาน Google Maps แอพพลิเคชันทำงานติดต่อกับ Facebook,แอพพลิเคชันทำงานใช้งาน Youtube เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android