ข้อมูล eBook

ชื่อ: สัตว์ประหลาดในเทพนิยายกรีก-โรมัน พิมพ์ครั้งที่ 5

ผู้แต่ง: DR.KNOW

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"รวมเรื่องสัตว์ประหลาดในเทพนิยายปรณัม กรีก-โรมัน ตำนานความเป็นมาของบรรดาสัตว์ประหลาด และบรรดาแห่งโอลิมปัสตั้งแต่ ชูส กึง เมดุซ่า ,เซนทอร์ ,ไทฟอน,กริฟฟอน,มิโนทอร์,เซอร์เบอร์รัสฯลฯ
ที่มาแห่งความหลากหลายสัตว์แปลกในเกมคอมฯ การ์ตูนถึงวรรณกรรมเยาวชนที่โด่งดังตั้งแต่เซนเซย่า-แฮรี่พอตเตอร์
"