ข้อมูล eBook

ชื่อ: Flash CS6 Essential

ผู้แต่ง: อิศเรศ  ภาชนะกาญจน์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมแบบเข้าใจง่าย ครบทุกฟังก์ชั่น ตั้งแต่วาดชิ้นงาน สร้างซิมโบล สร้างงานแอนิเมชัน และงานมัลติมีเดีย ที่เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง ถูกนำไปใช้เป็นตำราสำหรับประกอบการเรียนการสอนในหลายๆ มหาวิทยาลัย