ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปริศนาสงครามยุทธหัตถี ที่พงศาวดารไม่เคยบันทึก

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ปริศนาของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย
เชื่อแน่ว่าคนไทยทุกคนต้องอยากรู้
หลากหลายข้อสันนิษฐาน สารพัดข้อสงสัยที่ถกเถียงกันมาร่วมทศวรรษ
ทว่า... ความจริงมีเพียงหนึ่ง!
"