ข้อความผิดพลาด

  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้

ข้อมูล eBook

ชื่อ: คัมภีร์เจ้าสัว ฉบับ “ชนะใจคน” สไตล์เจ้าสัวแสนล้าน

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"“ทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์กร”
ผู้นำยอดอัจฉริยะทางการบริหารคน บริหารงาน อย่างคุณธนินท์ เจียรวนนท์ได้เคยว่าไว้
พลาดไม่ได้กับกลยุทธ์ไร้เทียมทานในการสร้างและพัฒนาคนให้ “มีคุณภาพ”
เพื่อสร้างองค์กรให้ยิ่งใหญ่ อุดมไปด้วยทั้งคนเก่งและคนดี
"