ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาจีน 360 องศา

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้นแบบ 360 องศา ครบถ้วนทั้งหลักไวยากรณ์พื้นฐาน บทสนทนาหลากสถานการณ์  และคำศัพท์หลายหมวดหมู่ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง