ข้อมูล eBook

ชื่อ: 89 กลยุทธ์ ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กรและบริหารคน

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 2

เนื้อหา