ข้อมูล eBook

ชื่อ: พุทธทาสภิกขุ (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: Action Frame

สำนักพิมพ์: แอคชั่นเฟรม

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

สบายดีไหมครับ? นี่คงเป็นคำทักทายพื้นฐานที่เรียบง่ายที่สุดในบรรดาคำทักทายของมวลมนุษย์ทั้งหมด บ้างใช้เป็นคำทักทายตามมารยาท บ้างถามด้วยเป็นคำติดปาก หรือบ้างถามไถ่เพราะสนใจใคร่รู้ความเป็นไปของคู่สนทนาอย่างแท้จริง