ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลวงตามหาบัว Online

ผู้แต่ง: Action Frame

สำนักพิมพ์: แอคชั่นเฟรม

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน นับเป็นพระอริยสงฆ์ที่ชาวไทยรู้จักและให้ความเคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่ง เพราะท่านเป็นพระป่านักปฏิบัติผู้เคร่งครัด หลังจากที่ท่านบวชเรียนและได้ศึกษาประวัติพระสาวกอรหันต์และศึกษาพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเกิดความอยากที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง