ข้อมูล eBook

ชื่อ: อยู่ที่ไหนใจก็นิพพานได้

ผู้แต่ง: ญาณวีโร  ภิกขุ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

"อยู่ที่ไหนใจก็นิพพานได้
การมีปัญหาแล้วต่างหาก
จึงเกิดความสงบอย่างถาวร
เป็นความสงบอันยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า
เป็นอมตะธรรมทั้งปวง ที่ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด
สีผิวแบบไหน พูดภาษาใด
สามารถบรรลุได้เช่นกัน
"