ข้อมูล eBook

ชื่อ: ยอดคนธรรมดา เนลสัน แมนดาลา

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

"บุรุษผู้หนึ่งที่ใช้เวลาทั้งชีวิตพิสูจน์ให้โลกนี้เห็นว่า... มนุษย์ทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะผิวสีอะไร จะเป็นคนชนชั้นใดของสังคม แต่คุณค่าความเป็นมนุษย์ย่อมไม่แตกต่างกัน
"