ข้อความผิดพลาด

  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้

ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

ผู้แต่ง: อ.ดวงกมล ก่อเกียรติวนิช

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

- หลักสูตรเนื้อหาของวิชา แต่ละบทเรียนมุ่งเน้น เรียนรู้และสามารถพัฒนาสื่อสาร เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร