ข้อมูล eBook

ชื่อ: วรรณคดีก่อนนอนรามเกียรติ์

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

พบกับวรรณคดีก่อนนอนแสนสนุก เรื่องราวของ "รามเกียรติ์" สงคราม 4 เผ่าพงศ์ "เทพ มนุษย์ ยักษ์ วานร" ... "นนทก" ยักษ์ผู้ทำหน้าที่ล้างเท้าเทวดากำเริบเหิมเกริมใช้นิ้วเพชรไล่ล่าฆ่าเทวดาบนสวรรค์ ร้อนถึงพระนารายณ์ต้องลงมาปราบ สาปให้เกิดเป็น "ทศกัณฐ์" ส่วนตัวพระองค์นั้น จุติลงมาเกิดเป็น "พระราม" เมื่อทศกัณฑ์อาจหาญชิง "นางสีดา" ... "พระราม พระลักษณ์ หนุมาน" จึงต้องออกติดตาม สงครามระหว่าง "เทพ มนุษย์ ยักษ์ และวานรพงศ์" ได้เกิดขึ้นแล้ว ณ บัดนี้