ข้อมูล eBook

ชื่อ: Advanced Access เจาะลึก Table และ Query กับการประยุกต์ใช้งาน

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เรียนรู้วิธีการใช้ Access ตั้งแต่เริ่มสร้างฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมที่พลิกโฉมการจัดการด้านฐานข้อมูล ที่เดิมทีต้องเขียนโปรแกรมเอง 
แต่ Microsoft ทำให้การใช้ฐานข้อมูลง่าย และสะดวกขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้เวลาไม่นาน โดยเริ่มสร้างไฟล์ฐานข้อมูล 
สร้างตารางและสร้างคิวรี เพื่อนำข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการได้