ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ฟัง คิด อ่าน เขียน

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการบิสคิต

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

ใครๆ ก็อยากมีความสามารถในด้านการฟัง มีความคิดที่ปราดเปรื่อง สามารถอ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ และมีทักษะการเขียนได้อย่างมืออาชีพ แต่ทักษะเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร ? หนังสือ ฟัง คิด อ่าน เขียน เล่มนี้ ได้รวบรวมรายละเอียดของหลักการสำคัญๆ และกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน !