ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Grammar ภาษาอังกฤษ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก:

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

THE COMPLETE ENGLISH GRAMMAR
 
ทบทวน ฟื้นฟูและเตรียมความพร้อม
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ
 
TOEFL,TOEIC,IELTS,CU-TEP,TU-GET
เตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสถาบัน
เตรียมสอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
 
เล่มเดียว เจาะลึก เนื้อหาครบถ้วน
อ่านเข้าใจง่าย
เหมาะสำหรับอ่านทบทวนด้วยตัวเอง
 
การันตีคุณภาพโดย
ดร.ณัฐวิภา วิริยา
เจ้าของงานคุณภาพระดับ BEST SELLER !
พิชิต TOEIC 900++ และ การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ