ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
เล่มเดียวครบ ! สนทนา อีเมล โทรศัพท์
 
มีคำศัพท์ สำนวน ประโยค
และธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญ
เพื่อการติดต่อธุรกิจ การสนทนา
การสนทนาทางโทรศัพท์ การประชุม
และการเขียนอีเมลกับคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ
ลูกค้า และเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นที่คุณต้องรู้
 
พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ !!