ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: อ่านใจลูกค้า

ผู้แต่ง: ดร.ชัยเสฏฐ์ พหรมศรี

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 3

เนื้อหาอีบุ๊ค

"คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้ากำลังคิดอะไรอยู่ ? คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้ากำลังเบื่อหน่าย หนักใจ หรือกังวลใจอยู่หรือเปล่า ? แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกค้าต้องการอะไร ? พบกับ กลยุทธ์ในการอ่านความคิด และจิตใจลูกค้าจากภาษาท่าทาง เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองกับลูกค้าประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม"