ข้อความผิดพลาด

 • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
 • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
 • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
 • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้

ข้อมูลวีดีโอ

ติวเคมี สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา

รายละเอียดเนื้อหา

 • พื้นฐานเคมี และสารรอบตัว ,การแยกสาร
 • การแยกสาร,การเปลี่ยนของสาร และน้ำเพื่อชีวิต
 • การเปลี่ยนของสาร และน้ำเพื่อชีวิต
 • ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์
 • ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์
 • ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์
 • สารละลาย กรดเบส
 • สารละลาย กรดเบส
 • อะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี
 • อะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี